ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

PREČÍTAJTE SI PROSÍM TIETO ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV PRED POUŽITÍM TEJTO WEBOVEJ STRÁNKY

V spoločnosti ECCO rešpektujeme Vaše súkromie a preto všetky spoločnosti v skupine spoločností ECCO a ECCO Europe ("pridružené spoločnosti ECCO a ECCO Europe") sa zaviazali chrániť informácie, ktoré identifikujú alebo sú schopné identifikovať jednotlivca ("osobné údaje"), ktoré získavajú, využívajú a/alebo k nim majú prístup.

 

Ako sa osobné údaje získavajú, využívajú a zdieľajú, závisí od toho, s ktorými pridruženými spoločnosťami ECCO a ECCO Europe prichádzate do kontaktu a ako.

 

Táto webová stránka, sk.ecco.com,  je poskytovaná a spravovaná spoločnosťou ECCO Europe AG so sídlom na adrese Rothusstrasse 17, 6331 Hünenberg, Švajčiarsko (ďalej len "my", "nás" a "naše").

 

Týmito Zásadami ochrany osobných údajov chceme zabezpečiť, aby ste dostali primerané informácie o našom získavaní a spracúvaní Vašich osobných údajov, vrátane takých informácií, o ktorých sme povinní Vás informovať podľa platných predpisov o ochrane osobných údajov, vrátane EÚ Nariadenia č. 2016/679 Všeobecného nariadenia o ochrane údajov (ďalej len „GDPR“).

 

Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžu byť doplnené ďalšími informáciami od nás alebo od iných ECCO alebo ECCO Europe pridružených spoločností a ďalšími podmienkami vzťahujúcimi sa na túto webovú stránku alebo s ktorými ste súhlasili ako súčasť interakcie s nami alebo inou pridruženou pobočkou ECCO alebo ECCO Europe.

 

Vaše komentáre a pripomienky sú vždy vítané.

 • 1. NAŠE KONTAKTNÉ ÚDAJE

  Prevádzkovateľ spracúvajúci osobné údaje uvedené v tomto dokumente je ECCO Europe AG so sídlom na adrese Rothusstrasse 17, 6331 Hünenberg, Švajčiarsko, ak tu nie je uvedené inak. Rozbaľte a prečítajte si podrobnejšie informácie o tom, ako nás kontaktovať.
  • 1.1 Identita prevádzkovateľa(ov) a povereného zástupcu prevádzkovateľa

   Ak nie je inde uvedené inak, právnická osoba zodpovedná za získavanie a spracúvanie Vašich osobných údajov v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov („ prevádzkovateľ“) je:

    

   ECCO Europe AG
   Rothusstrasse 17
   6331 Hünenberg
   Švajčiarsko


   Spoločnosť ECCO Europe AG  poverila nižšie uvedeného zástupcu v rámci Európskej únie. Určený zástupca je poverený, popri prevádzkovateľovi alebo namiesto prevádzkovateľa, predovšetkým poskytovaním súčinnosti orgánom dohľadu a  dotknutým osobám vo všetkých otázkach týkajúcich sa spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom.

    

   ECCO Holding A/S

   Industrivej 5

   6261 Bredebro

   Dánsko

   e-mail: legal@ecco.com.

   Telefón: +45 7491 1625


  • 1.2 Naše kontaktné údaje

   Ak máte akékoľvek otázky alebo sa s nami potrebujete kontaktovať, odporúčame Vám kontaktovať nás prostredníctvom našich zástupcov služieb starostlivosti o zákazníkov;

    

   E-mail:                   starostlivostozakaznika@eu.ecco.com

   Telefón                 +421 2/330 469 91

   List:                       ECCO (Poland) Sp. z o.o., Żwirki i Wigury 16B, 02-092 Warszawa, Polska attn..: Customer Care

  • 1.3 Kontaktné údaje na zodpovednú osobu

   Našu vymenovanú zodpovednú osobu môžete kontaktovať nasledovne:

    

   e-mail:                   legal@ecco.com

   Telefón:                 +45 7491 1733

   List:                        ECCO Holding A/S, Legal Department, Industrivej 5, 6261 Bredebro, Denmark attn.: DPO

 • 2. AKO POUŽÍVAME COOKIES A VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE

  Keď s nami budete komunikovať, budeme získavať osobné údaje o Vás a využívať ich na rôzne účely, napríklad na prevádzkovanie tejto webovej stránky, na umožnenie Vám využiť naše rôzne služby, vrátane nášho internetového obchodu, zaregistrovanie sa na prijímanie newslettrov, vytváranie si u nás účtov, kontaktovanie našich zamestnancov služieb starostlivosti o zákazníkov a pod. Vaše osobné údaje tiež používame na vyhodnotenie a posúdenie Vašich osobných záujmov a preferencií, aby sme mohli personalizovať Vaše skúsenosti z webovej stránky a zlepšiť naše služby a ponúknuť Vám služby lepšie prispôsobené Vašim záujmom a preferenciám.

   

  Ak Vás požiadame o poskytnutie informácií, je na Vás, či nám ich poskytnete. Informácie však môžu byť potrebné zo zákonných, zmluvných alebo praktických dôvodov. Vždy jasne uvedieme, či sú informácie povinné. Ak sa zdržíte sprístupnenia informácií, ktoré považujeme za povinné, v dôsledku toho Vám možno nebudeme môcť poskytnúť služby, ktoré ste požadovali (napr. registráciu do newslettra, vytvorenie účtu alebo uskutočnenie nákupu prostredníctvom nášho internetového obchodu a pod.).

   

  Aby sme pomohli prispôsobiť a neustále zlepšovať naše služby a komunikáciu s Vami, napríklad prostredníctvom našich newslettrov, môžeme Vás niekedy požiadať o informácie o Vašich osobných záujmoch, demografických údajoch alebo o Vašich skúsenostiach s našimi produktmi a službami. Tieto doplňujúce informácie sú vždy dobrovoľné, ale oceňujeme Vašu podporu ich poskytnutím.

   

  To, ako získavame a využívame Vaše osobné údaje, závisí od toho, ako s nami komunikujete a aké služby využívate.

   

  My, rovnako ako všetky ostatné pridružené spoločnosti ECCO a ECCO Europe, pevne veríme v ochranu osobných údajov v našej starostlivosti a správe, a preto sme zaviedli to, čo považujeme za vhodné technické a organizačné bezpečnostné opatrenia na ochranu týchto osobných údajov pred neoprávneným alebo nezákonným spracúvaním a proti náhodnej strate, zničeniu alebo poškodeniu.

   

  Ak si rozbalíte sekcie nižšie, môžete si prečítať viac o tom, ako získavame a spracúvame Vaše osobné údaje v rôznych situáciách, vrátane všeobecných kategórií spracúvaných osobných údajov; zdroji osobných údajov, ak tieto od Vás nezískavame priamo; účeloch, na ktoré sa spracúvajú osobné údaje a právnom základe spracúvania.

  • 2.1 Informácie o cookies

  • 2.2 Pri registrácii k odberu newslettrov.

   Máte možnosť prihlásiť sa na prijímanie informácií e-mailom a textovými správami (SMS) o službách, súťažiach a propagáciách produktov ECCO (obuv, tašky a súvisiace príslušenstvo) od nás a iných pridružených spoločností ECCO a ECCO Europe („Newslettre“). Kliknite na tlačidlo tupre prehľad o príslušných pridružených spoločnostiach ECCO a ECCO Europe. Zoznam príslušných pridružených spoločností ECCO a ECCO Europe bude pravidelne aktualizovaný, keď dôjde k zmenám.

    

   Newslettre a iné marketingové materiály Vám budeme zasielať len ak ste výslovne súhlasili s tým, aby ste ich od nás dostávali.

    

   Ak sa zaregistrujete na prijímanie newslettrov prostredníctvom jednej z našich webových stránok, v jednom z kamenných obchodov ECCO prevádzkovaných pobočkou ECCO Europe alebo iným spôsobom, budete požiadaní o poskytnutie určitých základných informácií o Vás. Povinné osobné údaje zahŕňajú Vaše meno a priezvisko a e-mailovú adresu („Registračné údaje pre newsletter“), ktoré sa použijú na účel Vašej registrácie, kontrolu platnosti e-mailu a poskytnutie príslušných newslettrov. Nemôžeme Vás prihlásiť na odber newslettrov, pokiaľ nám neposkytnete povinné informácie.

    

   Môžeme Vám tiež dať príležitosť poskytnúť nám iné doplňujúce údaje, než sú údaje, ktoré sme jednoznačne označili za povinné, ako je pohlavie, veľkosť obuvi a telefónne číslo. Je na Vás, či nám poskytnete takéto doplňujúce údaje. Ak nám poskytnete doplňujúce údaje, pomôže nám to zlepšiť naše služby a ponuku pre Vás.

    

   Právny základ pre zasielanie newsletterov je čl. 6, ods. 1 písm. a) GDPR, konkrétne súhlas, ktorý ste udelili pri registrácii na prijímanie newslettrov.

    

   Súhlas s prijímaním newslettrov môžete vždy odvolať a môžete sa odhlásiť zo zoznamu e-mailov a SMS podľa pokynov v akomkoľvek e-maile, SMS alebo inej komunikácii, ktorú od nás dostanete. Pozrite si tiež oddiel 5 (Vaše práva a spôsob ODVOLANIA súhlasu a odhláseniA sa).

    

   Naše newslettre obsahujú tzv. sledovacie pixely. Sledovací pixel je miniatúrna grafika vložená do takých e-mailov, ktoré sú odosielané vo formáte HTML na zapisovanie a analýzu logov. Umožňuje štatistickú analýzu úspechu alebo neúspechu online marketingových kampaní. Na základe vloženého sledovacieho pixelu môžeme vidieť, či a kedy príjemca otvoril e-mail a ktoré linky v e-maile príjemca otvoril („Newsletter-Sledovanie dát“). Takéto údaje o sledovaní dát využívame na vykonávanie všeobecného marketingového prieskumu a na optimalizáciu distribúcie a používania newslettrov. Právnym základom uvedeného je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, náš oprávnený záujem, konkrétne o pochopenie správania a záujmov zákazníkov a zabezpečenie efektívneho marketingu a reklamy výrobkov a služieb ECCO.

    

   Používame tiež registračné údaje pre newsletter, doplňujúce údaje a údaje o sledovaní správ, aby sme mohli vykonávať všeobecný marketingový prieskum a prispôsobiť naše webové stránky a naše ponuky služieb. Tieto údaje môžeme prepojiť aj s inými osobnými údajmi o Vás na účely profilovania, aby sme mohli prispôsobiť Vaše skúsenosti s webovými stránkami, prispôsobiť obsah budúcich newslettrov tak, aby lepšie vyhovovali Vašim záujmom a aby sme Vám poskytli personalizované ponuky. Pozrite tiež časť 2.8 (Profilovanie pre marketingové účely).

  • 2.3 Keď máte MY ECCO účet.

   Ak si u nás vytvoríte účet MY ECCO, požiadame Vás, aby ste poskytli určité základné informácie na vytvorenie a správu účtu. Povinné osobné údaje zahŕňajú Vaše meno a priezvisko, pohlavie, e-mailovú adresu a heslo („Údaje  pre registráciu účtu“). Cieľom je vytvoriť MY ECCO účet a sprístupniť Vám ho. Účet nemôžeme vytvoriť a sprístupniť Vám ho, pokiaľ nám neposkytnete povinné informácie.

   Registrujte sa pomocou Facebooku: Ak ste sa registrovali prostredníctvom svojho Facebook účtu, zároveň ste nám poskytli prístup k získavaniu a využívaniu informácií z Facebooku, ako je e-mail, heslo, krstné meno, priezvisko, dátum narodenia, krajina, jazyk a iné informácie obsiahnuté vo Vašom verejnom profile Facebook, vrátane stránok, videí, iného obsahu alebo reklám, ktoré sa Vám páčia, ktoré zdieľate, prezeráte alebo na ktoré klikáte. Informácie o profile na Facebooku budú použité pre požadovanú registráciu, prihlásenie sa do Vášho účtu a ďalšie prispôsobenie alebo vylepšenie našich webových stránok a ponúkaných služieb, vrátane našich ponúk. Ak chcete obmedziť množstvo informácií, ku ktorým môžu získať prístup tretie strany, vrátane nás, dôrazne odporúčame zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov vo svojom profile na Facebooku.  

    

   Upozorňujeme, že Facebook bude pri používaní účtu Facebook ako prihlásenia získavať informácie o Vás. Viac informácií o tom, ako spoločnosť Facebook získava a využíva Vaše osobné údaje, nájdete tu.  

    

   Zaregistrujte sa pomocou služby Google: Ak ste sa zaregistrovali prostredníctvom svojho Google účtu, zároveň ste nám poskytli prístup k získavaniu a využívaniu informácií od spoločnosti Google, ako je e-mail, heslo, krstné meno, priezvisko, dátum narodenia, krajina, jazyk a ďalšie informácie o účte Google, ktoré ste povolili na zobrazenie tretím stranám. Informácie o účte Google budú použité pre požadovanú registráciu, prihlásenie sa do Vášho účtu a ďalšie prispôsobenie alebo vylepšenie našich webových stránok a ponúkaných služieb, vrátane našich ponúk. Ak chcete obmedziť množstvo informácií, ku ktorým môžu získať prístup aj tretie strany, vrátane nás, dôrazne Vám odporúčame zmeniť nastavenia ochrany osobných údajov vo svojom účte Google.  

    

   Upozorňujeme, že spoločnosť Google môže získavať informácie o Vás, keď používate účet Google na prihlásenie. Ak chcete získať ďalšie informácie o používaní účtu Google pri prihlasovaní, kliknite prosím tu.

    

   Môžeme Vám tiež dať príležitosť poskytnúť nám ďalšie doplňujúce údaje, okrem tých, ktoré sme jasne označili ako povinné. Takéto dodatočné údaje môžu zahŕňať Váš vek, dátum narodenia, informácie o rodine, veľkosť topánky, adresu pre odosielanie a fakturáciu a ďalšie demografické informácie alebo informácie o Vašom záujme a preferenciách nákupu. Môžeme Vám poskytnúť aj možnosť zadať osobné údaje o iných osobách (napr. informácie o Vašich deťoch, manželke, priateľoch atď.). Ak zadáte osobné údaje o iných osobách, zaručujete, že ste o tomto poskytnutí ich osobných údajov informovali tieto osoby a získali ich predchádzajúci súhlas na ich použitie v súlade s týmito Zásadami ochrany osobných údajov.

    

   Je na Vás, či nám poskytnete takéto doplňujúce údaje.

    

   Môžete použiť svoj účet MY ECCO na spravovanie informácií o Vašom účte a poskytnúť nám informácie o sebe, ktoré nám pomôžu zlepšiť naše služby a ponuky. Budete mať tiež prístup k určitým transakčným údajom o Vašich minulých nákupoch, vrátení tovaru a pod.

    

   Aby sme Vám mohli poskytnúť lepšie služby v kamenných obchodoch ECCO, ktoré prevádzkujú naše pridružené spoločnosti ECCO Europe, zamestnanci v týchto ECCO obchodoch budú mať prístup k údajom Vášho účtu MY ECCO (vrátane Vášho mena a priezviska, e-mailovej adresy, transakčných údajov a ďalších dodatočných informácií , ktoré ste nám poskytli), ak sa zamestnancovi identifikujete poskytnutím e-mailu, mena alebo telefónneho čísla. Obchody ECCO môžu tieto údaje použiť na to, aby Vám mohli poskytnúť služby a môžu v našom mene registrovať informácie o Vašej návšteve, ako napríklad dátum návštevy, podrobnosti o Vašich nákupoch, návratoch a pod.

    

   Odporúčame, aby ste zachovávali svoje údaje účtu MY ECCO aktualizované po celý čas.

    

   Aby sme Vám poskytli zvýšenú úroveň online bezpečnosti, prístup k Vašim osobným údajom v určitých častiach našich webových stránok môže byť chránený heslom, ktoré ste si vybrali. Dôrazne odporúčame, aby ste svoje heslo nikomu neprezradili. Nikdy Vás nebudeme žiadať o Vaše heslo v nevyžiadanej komunikácii.

    

   Právny základ pre spracúvanie popísané v tejto časti je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, a to súhlas, ktorý ste udelili pri vytváraní účtu.

    

   Svoj MY ECCO účet môžete spravovať a odstrániť prihlásením sa do účtu. Pozrite si tiež oddiel 5 (Vaše práva a spôsob odVOLANIA súhlasu a odhlásenie sa).

    

   Vaše osobné údaje tiež použijeme na vykonanie všeobecného prieskumu a analýzy trhu, aby sme prispôsobili a zlepšili naše webové stránky a ponuku služieb. Údaje Vášho MY ECCO účtu môžeme tiež prepojiť s ďalšími osobnými údajmi o Vás na účely profilovania, aby sme mohli prispôsobiť Vaše skúsenosti na našich webových stránkach a poskytnúť Vám personalizované ponuky (napr. špeciálne narodeninové poukážky, ponuky v preferovanom alebo bežne používanom obchode ECCO a pod.). Pozrite si tiež časť 2.8 (Profilovanie pre marketingové účely).

    

   Upozorňujeme Vás, že nebudeme používať Váš e-mail, telefón a podobne, aby ste Vám posielali newslettre, pokiaľ ste neposkytli samostatný súhlas na prijímanie takýchto newslettrov. 
  • 2.4 Pri používaní nášho online obchodu ECCO

   Ponúkame Vám možnosť nakupovať produkty ECCO prostredníctvom nášho online obchodu. Nákupy uskutočnené prostredníctvom internetového obchodu sk.ecco.com sprostredkováva ECCO Europe Retail (Slovakia) s.r.o. so sídlom Karadžičova 8/A, 82108 Bratislava, Slovenská republika. Spracúvanie Vašich osobných údajov súvisiacich s používaním internetového obchodu je však pod kontrolou našej spoločnosti.

    

   Ak uskutočníte alebo vykonáte kroky na uskutočnenie nákupu na tejto webovej stránke alebo na niektorej z našich webových stránok, spracujeme Vaše osobné údaje vrátane Vášho mena, e-mailu, adresy na doručenie a fakturačnej adresy, podrobnosti o zakúpených položkách a ďalšie informácie potrebné na účel dokončenie nákupu a doručenia zakúpených položiek („Online transakčné údaje“). Právny základ na toto spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, konkrétne, že spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste stranou, alebo na vykonanie krokov na základe Vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy.  

    

   Platby: Na účely správy platieb na tejto webovej stránke sme integrovali súčasti nasledujúceho poskytovateľa online platobných služieb: Altapay A/S, Gyngemose Parkvej 50, 2860 Søborg, Dánsko (ďalej len „poskytovateľ online platobných služieb“). Pri výbere príslušného spôsobu platby automaticky prenášame osobné údaje poskytovateľovi online platobných služieb, čo je potrebné na spracovanie platieb. Tieto údaje budú použité aj na účely predchádzania podvodom. Osobné údaje odosielané poskytovateľovi online platobných služieb zahŕňajú: meno, priezvisko, dodávacie a fakturačné adresy, transakčné údaje, e-mailovú adresu, IP adresu, telefónne číslo, číslo mobilného telefónu a ďalšie údaje potrebné na spracovanie platieb. Údaje o Vašej kreditnej karte poskytnete priamo poskytovateľovi online platobných služieb, ktorý potom ďalej prenesie potrebné údaje príslušným agentúram poskytujúcim kreditné karty pre kontrolu totožnosti, úverovej bonity a platobnej lehoty. Právny základ na toto spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, konkrétne, že spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej ste stranou, alebo na vykonanie krokov na základe Vašej žiadosti pred uzatvorením zmluvy.

    

   Automatizovaná kontrola proti podvodom: Ak si objednávate prostredníctvom nášho online obchodu, vykonávame automatizované kontroly podvodov, aby sa minimalizovalo riziko vystavenia podvodnému správaniu a zneužitiu kreditných kariet a pod. Na tento účel používame Vaše osobné údaje vrátane Vášho mena, e-mailu, doručovacej adresy, fakturačnej adresy, čísla kreditnej karty, dátumu expirácie, bezpečnostného kódu a správania sa pri nákupe na automatizované rozhodovanie bez zásahu človeka, aby sme zistili, či existuje riziko, že sme vystavení podvodnému správaniu a zneužitiu kreditných kariet a pod. Ak budeme mať podozrenie, že ide o podvodné správanie, nákup nebude dokončený. Ak je Váš nákup zamietnutý a chcete ho reklamovať, obráťte sa prosím na našu starostlivosť o zákazníka v súlade s časťou 1 (Naše kontaktné údaje). Právny základ na toto spracúvanie je čl. 6 ods. (1) písm. f) GDPR, náš oprávnený záujem, konkrétne prevencia a ochrana nás a tretích strán pred podvodmi, zneužívaním služieb a praním špinavých peňazí. 

    

   Vrátenie: Ak nám vrátite akékoľvek zakúpené predmety, spracúvame Vaše osobné údaje, vrátane online transakčných údajov potrebných na účely spravovania vašej žiadosti o vrátenie a vrátenia peňazí. Právny základ na toto spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. b) GDPR, konkrétne, že spracúvanie je nevyhnutné na účely plnenia zmluvy, ktorej ste stranou a čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, náš oprávnený záujem, najmä poskytovanie služieb zákazníkom.

    

   Môžeme tiež používať Vaše online transakčné údaje, opustenie nákupného košíka, vrátenie tovaru a pod. na všeobecné účely marketingového prieskumu a na prispôsobenie alebo vylepšenie našich webových stránok a ponúk služieb. Údaje môžeme tiež prepojiť s inými osobnými údajmi o Vás na účely profilovania, aby sme mohli prispôsobiť Vaše skúsenosti na webových stránkach a poskytnúť Vám personalizované ponuky. Pozrite tiež časť 2.8 (Profilovanie pre marketingové účely)

  • 2.5 Pri návšteve našich kamenných obchodov ECCO

   Môžete navštíviť kamenné obchody ECCO, ktoré prevádzkujú naše pridružené spoločnosti ECCO Europe, bez toho, aby ste o sebe prezradili nejaké informácie.

    

   Elektronická faktúra: Keď uskutočníte nákup v jednom z obchodov ECCO, ktoré prevádzkujú naše pridružené spoločnosti ECCO Europe, ponúkneme Vám elektronickú kópiu faktúry e-mailom. Ak túto službu využijete, uchováme si Vašu e-mailovú adresu spolu s kópiou faktúry, aby sme Vám poskytli túto službu a aby sme neskôr mohli získať kópiu tejto faktúry v prípade, že potrebujete zdokumentovať nákup. Právnym základom na toto spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, náš oprávnený záujem, najmä poskytovanie služieb zákazníkom.

    

   Váš e-mail nepoužijeme na zasielanie newslettrov alebo iných marketingových materiálov, pokiaľ ste sa výslovne neprihlásili na ich prijímanie.

    

   Keď máte účet MY ECCO: Aby sme Vám mohli poskytnúť lepšie služby v kamenných obchodoch ECCO, ktoré prevádzkujú naše pridružené spoločnosti ECCO Europe, zamestnanci v týchto ECCO obchodoch  budú mať prístup k údajom Vášho účtu MY ECCO (vrátane Vášho mena a priezviska, e-mailovej adresy, transakčných údajov a ďalších dodatočných informácií, ktoré ste nám poskytli), ak sa zamestnancovi identifikujete poskytnutím e-mailu, mena alebo telefónneho čísla. ECCO obchody môžu tieto údaje použiť na to, aby Vám mohli poskytnúť služby a môžu v našom mene registrovať informácie o Vašej návšteve, ako napríklad dátum návštevy, podrobnosti o Vašich nákupoch, návratoch a pod. („Offline transakčné údaje"). Právny základ na toto spracúvanie popísané v tejto časti je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, konkrétne súhlas, ktorý ste udelili pri vytváraní účtu. Pozrite tiež ČASŤ 2.3 (KEĎ MÁTE ÚČET MY ECCO ) a časť 2.8 (Profilovanie pre marketingové účely).

    

   Po prihlásení sa na zasielanie newslettrov: Ak ste sa zaregistrovali na prijímanie newslettrov a rozhodli ste sa identifikovať v obchode ECCO napr. zadaním svojho mena, e-mailu alebo telefónneho čísla, obchod ECCO môže v našom mene zaregistrovať informácie o Vašej návšteve, ako napríklad dátum návštevy, podrobnosti o Vašich nákupoch, vráteniach tovaru a pod. („Offline transakčné údaje"). Pozrite si tiež ČASŤ 2.2 (AK STE PRIHLÁSENÝ NA ODBER NEWSLETTROV) a časť 2.8 (Profilovanie pre marketingové účely).

  • 2.6 Pri kontakte prostredníctvom starostlivosti o zákazníka a pod.

   Keď nás kontaktujete prostredníctvom jedného z našich zamestnancov služieb starostlivosti o zákazníkov, alebo nám zašlete e-mail s komentárom alebo otázkami, tieto údaje si ponecháme a použijeme, aby sme mohli odpovedať na Vašu žiadosť. Môžeme Vás požiadať o ďalšie informácie, ktoré Vás identifikujú, ako napríklad Vaše meno, e-mailovú adresu, telefónne číslo a krajinu, aby sme mohli odpovedať na Vaše otázky a pod. Môžeme Vás tiež požiadať o ďalšie informácie, ktoré môžu byť potrebné na odpoveď na Vašu žiadosť. Vždy závisí od Vás, aké informácie nám poskytnete. Upozorňujeme však, že v prípade, že nemáme dostatočné informácie na spracovanie vašej žiadosti, môže to mať za následok, že Vašej žiadosti nebudeme môcť vyhovieť. Právny základ na toto spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, konkrétne naše oprávnené záujmy, a to poskytovanie služieb zákazníkom, porozumenie správania a záujmu zákazníkov a preukazovanie, uplatňovanie a/alebo obhajovanie právnych nárokov.  

    

   Môžeme tiež žiadať o ďalšie informácie, vrátane zdravotných údajov, biometrických údajov alebo osobitných kategórií osobných údajov, ak ste si uplatnili voči nám právny nárok a informácie sú potrebné na preukazovanie, uplatňovanie  alebo obhajobu právneho nároku. Právnym základom na toto spracúvanie je  čl. 9 ods. 1 písm. f) GDPR, najmä, že spracúvanie je nevyhnutné na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajobu právnych nárokov.

  • 2.7 Účasť na súťažiach a prieskumoch a pod.

   Príležitostne Vám môžeme dať možnosť zúčastniť sa súťaží, prieskumov a pod. Ak sa rozhodnete zúčastniť, požiadame Vás, aby ste nám poskytli určité údaje. Takéto údaje závisia od konkrétnej súťaže alebo prieskumu a pod., ale môžu zahŕňať Vaše meno, e-mail, vek, pohlavie, informácie o rodine, veľkosť obuvi, iné demografické informácie alebo informácie o Vašich záujmoch a preferenciách nákupu. Tieto informácie používame na prevádzkovanie súťaží alebo prieskumov a pod., ale používame ich aj na všeobecné účely prieskumu trhu a na prispôsobenie alebo vylepšenie našich webových stránok a ponúk služieb. Právny základ na toto spracúvanie je čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR, konkrétne súhlas, ktorý ste udelili pri rozhodnutí o účasti na súťaži alebo prieskume a pod.

    

   Osobné údaje získané prostredníctvom Vašej účasti na súťaži alebo prieskume a pod. môžeme tiež prepojiť s inými osobnými údajmi o Vás na účely profilovania, ako je uvedené v časti 2.8 (Profilovanie pre marketingové účely)

  • 2.8 Profilovanie na marketingové účely

   Ak ste sa identifikovali napríklad vykonaním nákupu, vytvorením účtu alebo poskytnutím Vášho mena, e-mailovej adresy alebo telefónneho čísla, môžeme prepojiť osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, ako je vyššie uvedené, vrátane údajov získaných prostredníctvom našich webových stránok, údajov o sledovaní správ, mien, e-mailov, telefónnych čísel, adries, profilu Facebook, informácií o účte Google, informácií od Vás týkajúcich sa demografických údajov, záujmov a preferencií (napr. veľkosť obuvi, rodinná situácia, preferencie produktov a pod.), online a offline transakčných údajov vrátane opustenia nákupných košíkov, vrátení tovaru a interakcií so starostlivosťou o zákazníka. Cieľom je uskutočniť všeobecný marketingový prieskum vrátane analýzy zákazníkov a segmentácie zákazníkov a štatistiky. Okrem toho môžeme tieto informácie použiť na zhodnotenie a posúdenie Vášho individuálneho záujmu a preferencií, aby sme mohli prispôsobiť Vaše skúsenosti z nakupovania a webových stránok a optimalizovať službu, ktorú získate od nás a našich pobočiek. Právnym základom na toto spracúvanie je  čl. 6 ods. 1 písm. f) GDPR, naše oprávnené záujmy, konkrétne pochopenie správania a záujmov zákazníkov a zabezpečenie efektívneho marketingu a reklamy výrobkov a služieb ECCO.

    

   Ak ste sa zaregistrovali na prijímanie newslettrov, použijeme aj Vaše osobné údaje, aby sme prispôsobili obsah newslettrov tak, aby lepšie vyhovovali Vašim záujmom a aby sme Vám poskytli personalizované ponuky. Právny základ na toto spracúvanie je čl. 6, ods. 1, písm. a) GDPR, konkrétne súhlas, ktorý ste udelili pri registrácii na prijímanie newslettrov.

    

   Ak nesúhlasíte a chcete vzniesť námietku, kontaktujte nás v súlade s časťou 1 (Naše kontaktné údaje), a my prestaneme používať Vaše osobné údaje na profilovanie na marketingové účely.

 • 3. AKO ZDIEĽAME VAŠE OSOBNÉ ÚDAJE S INÝMI

  Aby sme Vám sprístupnili naše služby, poskytli Vám požadované služby a podporu a všeobecne aby sme mohli vykonávať naše podnikanie, budeme musieť zdieľať a prenášať Vaše osobné údaje iným pridruženým spoločnostiam ECCO a ECCO Europe a tretím stranám, ako sú IT dodávatelia, marketingové agentúry, poskytovatelia logistických služieb, poskytovatelia platobných služieb a pod.

   

  Môžete si byť istí, že ak nemáme Váš súhlas, nebudeme predávať ani prenajímať Vaše osobné údaje tretím stranám, aby mohli používať Vaše osobné údaje na vlastné marketingové účely.

   

  Pri používaní sprostredkovateľov na spracúvanie Vašich osobných údajov v našom mene, vyžadujeme, aby Vaše osobné údaje boli spracúvané iba v súlade s našimi pokynmi. Požadujeme tiež, aby sprostredkovatelia podpísali príslušné zmluvy poskytujúce dostatočné záruky na vykonanie príslušných technických a organizačných opatrení takým spôsobom, že spracúvanie údajov bude spĺňať požiadavky platnej legislatívy o ochrane údajov a zabezpečí primeranú ochranu Vašich práv.

   

  V prípade, že sprístupníme Vaše osobné údaje tretím stranám, ktorí nebudú konať ako sprostredkovateľ  podľa našich pokynov, ale ako nezávislí prevádzkovatelia, urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme zabezpečili ich dôveryhodnosť a vykonali vhodné technické a organizačné opatrenia na ochranu Vašich údajov a poskytli nám jasné záväzky dodržiavať platné predpisy o ochrane údajov a nepoužívať osobné údaje, ktoré sme dostali od nás na iné účely ako poskytovanie dohodnutých služieb a štatistické analýzy anonymizovaným spôsobom.

   

  Rozbaľte sekcie nižšie a prečítajte si ďalšie informácie o tom, ako zdieľame Vaše osobné údaje.

  • 3.1 Kategórie príjemcov

   Hlavné kategórie potenciálnych príjemcov Vašich osobných údajov sú:

    

   A. Poskytovatelia služieb

   Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi dôveryhodnými poskytovateľmi služieb (tretie strany), ktorí v našom mene prevádzkujú, udržiavajú a/alebo podporujú naše IT systémy a IT infraštruktúru, naše webové stránky, spravujú naše platobné riešenia, vykonávajú štatistické analýzy, dodávajú tovar, ktorý ste si od nás kúpili, poskytujú zákaznícku podporu a vykonávajú ďalšie dôležité služby pre nás.

    

   B. Iné pridružené spoločnosti ECCO Europe

   Ak ste si u nás vytvorili účet, môžeme Vaše osobné údaje sprístupniť iným spoločnostiam, ktoré vlastníme alebo riadime (ďalej len "pridružené spoločnosti ECCO Europe"), aby sme mohli prevádzkovať MY ECCO účet v súlade s časťou časť 2.3 (AK MÁTE ÚČET MY ECCO).

    

   Ak ste prostredníctvom nášho online obchodu nakúpili od niektorej z našich pridružených spoločností ECCO Europe, transakčné údaje jej budú sprístupnené, aby pridružená spoločnosť ECCO Europe dodržala príslušné účtovné a daňové predpisy a pod.  

    

   Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť aj iným partnerom ECCO Europe

   v iných situáciách, aby nám mohli poskytnúť príslušné služby.

    

   C. Ostatné pridružené spoločnosti ECCO

   Vaše osobné údaje môžeme sprístupniť spoločnosti ECCO Sko A/S so sídlom na Industrivej 5, 6261 Bredebro, Dánsko a iným spoločnostiam, ktoré vlastní alebo kontroluje spoločnosť ECCO Sko A/S alebo vlastní alebo kontroluje spoločnosť ECCO Sko A/S (ďalej len "pridružené spoločnosti ECCO"), aby nám mohli poskytnúť príslušné služby.

    

   D. Právni nástupcovia

   K prenosu Vašich osobných údajov inej právnickej osobe môže dôjsť v rámci prevodu našej činnosti alebo jej častí formou reorganizácie, predaja majetku, fúzie, zlúčenia a podobne.

    

   E. Ostatné sprístupnenia

   Okrem toho, ak ste súhlasili so sprístupnením osobných údajov alebo ak je sprístupnenie nevyhnutné na dosiahnutie účelu(ov), na ktoré boli získané, osobné údaje môžu byť sprístupnené aj v osobitných situáciách, kde máme dôvod sa domnievať, že je to potrebné na identifikáciu, kontaktovanie alebo podanie žaloby na každého, kto by poškodil, narúšal alebo zasahoval (úmyselne alebo neúmyselne) do našich práv alebo majetku, škodil užívateľom alebo iným osobám, ktoré by mohli byť takýmito činnosťami poškodené, alebo ak je to inak potrebné pre preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov. 

  • 3.2 Prenos údajov do tretích krajín

   Použitie poskytovateľov služieb a sprístupnenie Vašich osobných údajov iným pridruženým spoločnostiam ECCO a ECCO Europe a iným príjemcom môže mať za následok prenos Vašich osobných údajov do krajín, ktoré nemusia mať úroveň ochrany osobných údajov takú, aby boli chránené ako vo Vašej jurisdikcii a nemusia byť považované za zabezpečujúce primeranú úroveň ochrany osobných údajov zo strany Komisie EÚ alebo vnútroštátneho orgánu na ochranu údajov (tzv. "tretie krajiny nezaručujúce primeranú úroveň ochrany"). K týmto krajinám patria, avšak nie výlučne, okrem iného USA, Kanada, Čína, Vietnam, Singapur, Thajsko, Malajzia, Japonsko, Južná Kórea, Indonézia, Austrália a Nový Zéland.

    

   Požadujeme, aby všetci príjemcovia Vašich osobných údajov poskytli vhodné ochranné prostriedky na ochranu Vašich osobných údajov, keď sú prenesené do " tretích krajín nezaručujúcich primeranú úroveň ochrany", a to dodržiavaním štandardných doložiek o ochrane údajov prijatých Európskou komisiou, viď čl. 46(2) GDPR. Ak chcete získať viac informácií o štandardných doložkách o ochrane údajov, ktoré používame, pozrite si nasledujúci odkaz tu. Ak je príjemca certifikovaný podľa US Privacy Shield, považuje sa uvedené za poskytnutie vhodných záruk na ochranu Vašich osobných údajov, viď. čl. 46 ods. 2 GDPR. Ak chcete získať viac informácií o US Privacy Shield, kliknite sem.  

    

   Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte našich zástupcov služieb starostlivosti o zákazníkov v súlade s časťou 1 (Naše kontaktné údaje).

 • 4. AKO UCHOVÁVAME A MAŽEME VAŠE ÚDAJE

  Vaše osobné údaje budú uchovávané u nás a vo forme, ktorá nám umožní Vašu identifikáciu nie dlhšie, ako je nevyhnutné na účely, na ktoré sú osobné údaje získavané a legitímne spracúvané. Znamená to, že budeme uchovávať a spracúvať Vaše osobné údaje, pokiaľ Vám budeme poskytovať služby a takisto ich budeme ďalej uchovávať tak dlho, ako to bude potrebné na urovnanie akýchkoľvek prípadných sporov, ktoré môžu byť následne vyvolané, alebo pokiaľ zákon nestanovuje inak. Potom budeme Vaše osobné údaje vymazávať  alebo ich anonymizovať tak, aby ich nebolo možné použiť na Vašu identifikáciu.

   

  Vymažeme všetky informácie, ktoré sa podľa nášho rozumného posúdenia zdajú byť nepresné alebo neaktuálne z dôvodu času, ktorý uplynul od ich získania alebo z dôvodu akýchkoľvek ďalších informácií, ktoré máme k dispozícii.

   

  Ak o to písomne požiadate, bez zbytočného odkladu vymažeme alebo anonymizujeme Vaše osobné údaje, pokiaľ nemáme platný právny dôvod na uchovávanie Vašich osobných údajov. Pozrite si tiež časť 5 (Vaše práva a spôsob odVOLANIA súhlasu a odhlásenie).

 • 5. VAŠE PRÁVA A SPÔSOB ODVOLANIA SÚHLASU A ODHLÁSENIE SA

  Máte určité práva podľa platnej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov. Niektoré práva sú pomerne zložité a zahŕňajú výnimky, preto Vám odporúčame, aby ste si prečítali príslušné zákony a usmernenia od regulačných orgánov pre úplné vysvetlenie týchto práv. Súhrn Vašich práv však môžete nájsť, ak rozbalíte sekcie nižšie.

  • 5.1 Právo na prístup

   Máte právo získať potvrdenie o tom, či Vaše osobné údaje spracúvame alebo nie. Okrem toho máte právo získať podrobnejšie informácie o uchovávaných osobných údajoch a o spracúvaní, ktoré sme vykonali, a za určitých okolností aj právo obdržať kópiu týchto osobných údajov.

  • 5.2 Právo na opravu

   Máte právo na opravu nesprávnych osobných údajov a pri zohľadnení účelu spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov.

  • 5.3 Právo na výmaz

   V niektorých prípadoch máte právo na výmaz Vašich osobných údajov bez zbytočného odkladu. Tieto prípady zahŕňajú situácie, kedy: i) osobné údaje už nie sú potrebné vo vzťahu k účelom, na ktoré boli získané alebo inak spracúvané; ii) odvoláte súhlas na spracúvanie na základe súhlasu; iii) spracúvanie je určené na účely priameho marketingu a iv) osobné údaje boli spracúvané nezákonne. Existujú však určité všeobecné obmedzenia práva na výmaz. Tieto všeobecné obmedzenia sú aplikovateľné tam, kde je potrebné spracúvanie; i) na uplatňovanie práva na slobodu prejavu a informácií; ii) dodržiavanie zákonnej povinnosti; alebo iii) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie  právnych nárokov.

  • 5.4 Právo na obmedzenie spracúvania

   V niektorých prípadoch máte právo na obmedzenie spracúvanie Vašich osobných údajov. Ak je spracúvanie obmedzené, môžeme naďalej uchovávať Vaše osobné údaje. Budeme ich však spracúvať len i) s Vaším súhlasom; ii) na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie  právnych nárokov; iii) na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby; alebo iv) z dôvodov dôležitého verejného záujmu. 
  • 5.5 Právo na prenosnosť údajov

   V rozsahu, v akom je právnym základom spracúvania Váš súhlas a toto spracúvanie sa vykonáva automatizovane, máte právo obdržať Vaše osobné údaje v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Toto právo sa však neuplatňuje, ak by to malo nepriaznivé dôsledky na práva a slobody iných.

  • 5.6 Právo namietať

   Máte právo vzniesť námietky voči spracúvaniu Vašich osobných údajov z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie, ale len v rozsahu, v akom je právnym základom na spracúvanie a spracúvanie je nevyhnutné pre i) plnenie úlohy vykonanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci zverenej ECCO; alebo ii) účel oprávnených záujmov nás alebo tretej strany. V takomto prípade prestaneme spracúvať osobné údaje, ak nemôžeme preukázať presvedčivé oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevyšujú Vaše záujmy, práva a slobody, alebo spracúvanie je na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

    

   Máte tiež právo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu (vrátane profilovania na účely priameho marketingu). Ak takúto námietku vznesiete, prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje na tento účel. 
  • 5.7 Právo odvolať súhlas

   V rozsahu, v akom je Váš súhlas právnym základom pre spracúvanie, máte právo kedykoľvek odvolať tento súhlas.

    

   V prípade odvolania poskytnutého súhlasu prestaneme spracúvať Vaše osobné údaje, až na rozsah, v akom je povolené alebo vyžadované ďalšie spracúvanie podľa platných predpisov o ochrane osobných údajov alebo iných platných zákonov a predpisov. Odvolanie Vášho súhlasu nebude v žiadnom prípade ovplyvňovať zákonnosť spracúvania na základe súhlasu udeleného pred jeho odvolaním.

    

   Ak sa zdržíte poskytovania potrebných súhlasov alebo neskôr odvoláte súhlas, mohlo by to mať za následok, že nebudete môcť využívať niektoré z nami ponúkaných služieb.

  • 5.8 Právo podať sťažnosť dozornému orgánu na ochranu údajov

   Vždy môžete podať sťažnosť Vášmu miestnemu dozornému orgánu dohľadu nad ochranou osobných údajov. Dozorný orgán nad ochranou osobných údajov na Slovensku je

    

   Úrad pre ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

   Hraničná 12

   820 07 Bratislava

   Slovensko

   www.dataprotection.gov.sk

    

   Snažíme sa zabezpečiť, aby sme chránili Vaše osobné údaje, aby ste boli informovaní o tom, ako spracúvame Vaše osobné údaje a dodržiavali platné predpisy na ochranu údajov. V prípade, že nie ste spokojní so spracúvaním a ochranou Vašich osobných údajov alebo s informáciami, ktoré ste od nás dostali, žiadame Vás, aby ste nás informovali, aby sme sa zlepšili. Neváhajte a kontaktujte nás, ak chcete uplatniť svoje práva.

    

   Kontaktujte nás prostredníctvom kontaktných miest uvedených v časti 1 (Naše kontaktné údaje). Poskytnite nám tiež relevantné informácie, aby sme vybavili Vašu žiadosť, vrátane celého mena a e-mailovej adresy, aby sme Vás mohli identifikovať. Na Vašu žiadosť odpovieme bez zbytočného odkladu.

    

   Súhlas s prijímaním newslettrov môžete vždy odvolať a môžete sa odhlásiť zo zoznamu e-mailov podľa pokynov v akomkoľvek e-maile alebo inej komunikácii, ktorú od nás dostanete.

    

   Ak ste si s nami vytvorili účet, môžete tiež spravovať a odstrániť svoj účet tak, že sa prihlásite do účtu a vymažete ho.

 • 6. ODKAZY NA INÉ WEBOVÉ STRÁNKY

  Môžeme poskytovať odkazy na webové stránky tretích strán. Tieto prepojené webové stránky nie sú pod našou kontrolou a preto nemôžeme prijať zodpovednosť za správanie sa tretích strán prepojených s našimi webovými stránkami. Pred sprístupnením Vašich osobných údajov na inej webovej stránke Vám odporúčame preskúmať podmienky používania tejto webovej stránky a jej zásady ochrany osobných údajov.

 • 7. ZMENY V TÝCHTO ZÁSADÁCH OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

  Vyhradzujeme si právo podľa nášho uváženia v budúcnosti pridávať, upravovať alebo odstraňovať časti týchto Zásad ochrany osobných údajov, aby sme zabezpečili, že tieto informácie poskytujú relevantné a primerané informácie o našom získavaní a spracúvaní Vašich osobných údajov.

   

  Tieto Zásady ochrany osobných údajov môžu byť doplnené ďalšími informáciami, obdržanými od nás alebo od iných pridružených spoločností ECCO alebo ECCO Europe a ďalšími podmienkami vzťahujúcimi sa na túto webovú stránku alebo s ktorými ste súhlasili ako súčasť interakcie s nami alebo inou pridruženou pobočkou ECCO alebo ECCO Europe.

  Aktualizovanú verziu našich Zásad ochrany osobných údajov nájdete vždy na adrese sk.ecco.com  

   

  Ak ste súhlasili s prijímaním newslettrov a iných informácií od nás, budeme Vás priamo informovať o akýchkoľvek aktualizáciách týchto Zásad ochrany osobných údajov prostredníctvom e-mailu.

   

  Verzia 05/2018


  ECCO & ECCO Europe Affiliates

  Krajina

  ECCO Distributors DAC

  Ireland

  ECCO France S.A.S.

  France

  ECCO Holding A/S

  Denmark

  ECCO Holst A/S

  Denmark

  ECCO Leather B.V.

  The Netherlands

  ECCO Shoes Trade Ltd.

  Turkey

  ECCO Shops Vestdanmark A/S

  Denmark

  ECCO Sko A/S

  Denmark

  ECCO Europe (Austria) GmbH

  Austria

  ECCO Europe (Cyprus) Ltd.

  Cyprus

  ECCO Europe (Czech Republic) s.r.o.

  Czech Republic

  ECCO Europe (Danmark) A/S

  Denmark

  ECCO Europe (Deutschland) GmbH

  Germany

  ECCO Europe (Great Britain) Ltd.

  UK

  ECCO Europe (Hungary) Kft.

  Hungary

  ECCO Europe (Norway) AS

  Norway

  ECCO Europe (Poland) Sp.z.o.o.

  Poland

  ECCO Europe (PORTUGAL), LDA

  Portugal

  ECCO Europe (Sweden) AB

  Sweden

  ECCO Europe Adriatic d.o.o.

  Croatia

  ECCO Europe AG

  Switzerland

  ECCO Footwear Romania SRL

  Romania

  ECCO Europe Footwear d.o.o. Beograd-Novi Beograd

  Republic of Serbia

  ECCO Europe Kenkä Oy

  Finland

  ECCO Europe OBUTEV SL, trgovsko podjetje, d.o.o.

  Slovenia

  ECCO Europe Retail (Slovakia) s.r.o.

  Slovakia

  ECCO Europe Switzerland AG

  Switzerland

  SIA ECCO Europe Baltic

  Latvia

   

DĹŽKA (CM)

Odmerajte si dĺžku tak, že umiestníte krajčírsky meter tam, kde Vám začína dlaň a odmerajte vzdialenosť od dlane až po špičku svojho prostredníka.

DĹŽKA (CM)

Odmerajte si dĺžku tak, že umiestníte krajčírsky meter tam, kde Vám začína dlaň a odmerajte vzdialenosť od dlane až po špičku svojho prostredníka.

NÁJDITE SVOJU VEĽKOSŤ

Vaše chodidlo má jemné krivky a veríme, že by ich mala vaša obuv mať rovnako. Preto sa ECCO snaží zabezpečiť prirodzené nosenie pomocou obuvi, ktorá kopíruje kontúry vašich nôh.

Postupujte podľa týchto troch jednoduchých krokov:

 1. Na zmeranie dĺžky svojich chodidiel od päty po špičku potrebujete papier, pero a pravítko.
 2. Nakreslite čiaru pred najdlhším prstom na nohe a zmerajte vzdialenosť medzi touto čiarou a okrajom papiera.
 3. Pomocou tohto merania v posuvnom pravítku nižšie nájdete svoju veľkosť obuvi ECCO.

Nezabudnite zmerať obe vaše chodidlá, pretože sa môžu mierne líšiť. Vašu veľkosť obuvi určte podľa dlhšieho chodidla.

Tip pre dobré padnutie obuvi: Mnoho štýlov má vyberateľnú stielku s možnosťou úpravy. Vyskúšajte jednu z našich ďalších vnútorných stielok, ktoré majú rôznu hrúbku a vylepšia priliehavosť obuvi tak, aby vyhovovali vašim potrebám.


NÁJDITE SVOJU VEĽKOSŤ

Vaše chodidlo má jemné krivky a veríme, že by ich mala vaša obuv mať rovnako. Preto sa ECCO snaží zabezpečiť prirodzené nosenie pomocou obuvi, ktorá kopíruje kontúry vašich nôh.

Postupujte podľa týchto troch jednoduchých krokov:

 1. Na zmeranie dĺžky svojich chodidiel od päty po špičku potrebujete papier, pero a pravítko.
 2. Nakreslite čiaru pred najdlhším prstom na nohe a zmerajte vzdialenosť medzi touto čiarou a okrajom papiera.
 3. Pomocou tohto merania v posuvnom pravítku nižšie nájdete svoju veľkosť obuvi ECCO.

Nezabudnite zmerať obe vaše chodidlá, pretože sa môžu mierne líšiť. Vašu veľkosť obuvi určte podľa dlhšieho chodidla.

Tip pre dobré padnutie obuvi: Mnoho štýlov má vyberateľnú stielku s možnosťou úpravy. Vyskúšajte jednu z našich ďalších vnútorných stielok, ktoré majú rôznu hrúbku a vylepšia priliehavosť obuvi tak, aby vyhovovali vašim potrebám.


NÁJDITE VEĽKOSŤ OBUVI PRE VAŠE DETI

Pri rýchlosti rastu detských chodidiel ich odporúčame merať každé 2 - 3 mesiace. Obuv ECCO kopíruje prirodzený tvar chodidla vášho dieťaťa a necháva rastúcim prstom na chodidlách správne množstvo miesta na pohyb.

Postupujte podľa týchto troch jednoduchých krokov:

 1. Postavte svoje dieťa bosé na list papiera. Okraj papiera a zadná časť päty by sa mali dotýkať steny.
 2. Nakreslite čiaru pred najdlhším prstom na nohe dieťaťa a zmerajte vzdialenosť medzi touto čiarou a okrajom papiera.
 3. Pomocou tohto merania v posuvnom pravítku nižšie nájdete aktuálnu veľkosť obuvi ECCO pre vaše dieťa.

Odporúčame zmerať obe chodidlá, pretože sa môžu mierne líšiť. Veľkosť obuvi dieťaťa určte podľa dlhšieho chodidla.

/ /

Vaša veľkosť obuvi

0
VEĽKOSŤ /

Použite tieto dve miery aby ste našli svoju veľkosť v tabuľke uvedenej nižšie.

Použite tieto dve miery aby ste našli svoju veľkosť v tabuľke uvedenej nižšie.

BEZPLATNÉ VRÁTENIE TOVARU

Stále si nie ste istí veľkosťou obuvi? Nerobte si starosti! Ak vám obuv nesedí, môžete ju do 30 dní bezplatne vrátiť a my vám poskytneme plnú náhradu. Pre viac informácií si prečítajte naše Pravidlá pre vrátenie tovaru.

 

Môžete tiež navštíviť jednu z našich predajní, kde sú naši zamestnanci pripravení pomôcť vám nájsť vašu správnu veľkosť obuvi. Vyhľadajte najbližšiu predajňu tu.

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte naše oddelenie pre Starostlivosť o zákazníka.

BEZPLATNÉ VRÁTENIE TOVARU

Stále si nie ste istí veľkosťou obuvi? Nerobte si starosti! Ak vám obuv nesedí, môžete ju do 30 dní bezplatne vrátiť a my vám poskytneme plnú náhradu. Pre viac informácií si prečítajte naše Pravidlá pre vrátenie tovaru.

 

Môžete tiež navštíviť jednu z našich predajní, kde sú naši zamestnanci pripravení pomôcť vám nájsť vašu správnu veľkosť obuvi. Vyhľadajte najbližšiu predajňu tu.

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte naše oddelenie pre Starostlivosť o zákazníka.

BEZPLATNÉ VRÁTENIE TOVARU

Stále si nie ste istí veľkosťou obuvi? Nerobte si starosti! Ak vám obuv nesedí, môžete ju do 30 dní bezplatne vrátiť a my vám poskytneme plnú náhradu. Pre viac informácií si prečítajte naše Pravidlá pre vrátenie tovaru.

 

Môžete tiež navštíviť jednu z našich predajní, kde sú naši zamestnanci pripravení pomôcť vám nájsť vašu správnu veľkosť obuvi. Vyhľadajte najbližšiu predajňu tu.

 

V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte naše oddelenie pre Starostlivosť o zákazníka.